Recull de recursos en perspectiva intercultural

Projectes

Recull de recursos en perspectiva intercultural

Descripció

Per encàrrec de l’Agència Catalana de Joventut, vam elaborar aquest recull de 8 estratègies i 36 recursos per treballar la interculturalitat des de les polítiques i els projectes juvenils. Per fer-ho, vam aprofitar el coneixement de l’organització en recursos i bones pràctiques en interculturalitat i també sobre la realitat professional en els equips de joventut, que moltes vegades tenen la intenció però els manquen recursos per a impulsar iniciatives amb perspectiva intercultural.

Les fases per a l’elaboració d’aquest material van ser:

1- Recerca i exploració d’estratègies i recursos útils per treballar la interculturalitat des de les polítiques de joventut.

2- Selecció i priorització d’aquests amb els següents criteris: que fossin actualitzats, creats per persones joves, representatius, reproduïbles, inspiradors i accessibles.

3- Síntesi de la recerca en 8 estratègies i 36 recursos: projectes, webs amb informació rellevant, inspiracions de joves referents, entitats destacades en aquest àmbit, etc.