Pla Funcional dels Centres Cívics de Badalona

Projectes

Pla Funcional dels Centres Cívics de Badalona

Descripció

El Pla Funcional de Centres Cívics de Badalona és un encàrrec que ens realitza el consistori per avaluar la situació i les funcionalitats dels equipaments identificats com a Centres Cívics. Aquests equipaments, sovint, es converteixen en espais molt polivalents que no responen a un model concret de gestió. Esdevenen espais que aglutinen serveis de diferents àrees, com l’atenció ciutadana, la social, l’educativa, la cultural… fent difusa la identitat pròpia de centre cívic com a equipament sòcio-cultural de caire comunitari, dificultant la comprensió ciutadana del tipus de servei que s’hi desenvolupa.

El Pla Funcional recull reflexions entorn el concepte de Centre Cívic i la importància de disposar d’un marc model de definició que descrigui quin són els serveis bàsics que s’inclouen en aquests equipament, quins objectius bàsics defineixen  les accions a desenvolupar i com es realitzarà en grans termes la gestió i coordinació dels mateixos.

Entre les fases que defineix aquest Pla destaca l’estudi de la relació entre les necessitats que es recullen de l’anàlisi del context sociodemogràfic i l’oferta dels equipaments així com un conjunt de propostes particulars per la millora de cada equipament i una proposta de gestió general dels Centres Cívics de Badalona.