Pla de convivència (la Bisbal d’Empordà)

Projectes

Pla de convivència (la Bisbal d’Empordà)

Pla de convivència (la Bisbal d'Empordà)
Descripció

Diagnòstic sobre la inclusió i la convivència des del punt de vista de les relacions interculturals a la Bisbal de l’Empordà, amb la principal missió de dotar de marc per tal de planificar les accions pràctiques concretes en pro d’una millor convivència en aquest territori.

Destaca

Ha estat dissenyat per avaluar les relacions quotidianes en municipis on la presència de població d’origen estranger és significativa i on es produeixen intensos processos de multiculturalitat que suposen un repte per a la convivència entre població autòctona i estrangera.