Guia “educació afectivo sexual amb perspectiva interseccional”

Projectes

Guia “educació afectivo sexual amb perspectiva interseccional”

Guia "educació afectivo sexual amb perspectiva interseccional"
Descripció

És un projecte que va dirigit a professionals dels recursos de joventut, membres d’entitat juvenils i jovent d’orígens diversos amb l’objectiu d’elaborar una guia metodològica sobre Joventut-diversitats i LGTBI+ com a material pedagògic per a conscienciar el conjunt de la societat i per a fer servir en sessions formatives.

El projecte es concep com a recerca encaminada a analitzar la diversitat d’orígens (europeus o no) i la diversitat cultural i sexual de la joventut catalana que viu a Catalunya i de com millorar el suport a les persones, així com les actuacions amb una perspectiva intercultural, ja que ens trobem en una realitat nova pels professionals dels recursos de Joventut on no es disposa de dades sobre la influència mútua entre diversitat cultural i sexual, ni recerques sobre la temàtica.

Destaca

Les fonts principals per a identificar d’idoneïtat del projecte són les informacions aportades per professionals de diferents àmbits: joventut, interculturalitat, gènere i LGTBI, així com també de joves de diferents orígens.