Estratègia Barcelona Antirumors

Projectes

Estratègia Barcelona Antirumors

Descripció

L’Estratègia BCN Antirumors neix l’any 2010, en el marc del Pla BCN Interculturalitat. És una estratègia comunicativa de sensibilització i formació que té com a objectiu generar eines i recursos per desmuntar rumors i estereotips entorn a la diversitat cultural i  les persones migrades i/o racialitzades.

L’Estratègia BCN Antirumors té quatre línies d’acció:

  • Edicions formatives del “Curs d’Agents Antirumors” per entitats i persones a títol individual
  • La dinamització i treball per comissions de la Xarxa BCN Antirumors i els Agents Antirumors en Acció: entitats i persones a títol individual que realitzen accions i moviment antirumors
  • Sensibilització a través del Catàleg d’Activitats Antirumors, i la producció i distribució de materials antirumors.
  • Difusió de les accions i campanyes antirumors.

L’Estratègia Barcelona Antirumors és una inciativa col·laborativa entre l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu de la ciutat, que treballen coordinadament per impulsar discursos i pràctiques antiracistes de conviència intercultural i justícia social.