Xarxa local Antirumors i antidiscriminacions, de Badalona

Projectes

Xarxa local Antirumors i antidiscriminacions, de Badalona

Descripció

Programa integral amb diferents línies estratègiques que tenen per objectiu fomentar la reflexió crítica i l’acció comunitària per desmuntar els rumors i estereotips existents entorn a la diversitat cultural i les persones migrades i/o racialitzades.

La Xarxa s’articula entorn a línies com la formació antirumors a entitats, activitats de sensibilització, edició i distribució de materials de sensibilització, formació a personal de l’administració pública, dinamització de grups de treball de la xarxa associativa, etc.

La Xarxa Local Antirumors i antidiscriminacions es basa en una visió d’intervenció comunitària per al foment d’un model interculturalista de convivència en diversitat, amb l’articulació de diferents línies estratègiques coordinades i complementàries.