Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Projectes

Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi
Descripció

Coordinació i implementació del Programa d’interculturalitat al districte de Sarrià – Sant Gervasi pels anys 2022, 2023 i 2024. Es tracta d’una iniciativa que es posa en marxa per fomentar la convivència en diversitat i la cohesió social en el marc dels principis interculturals d’igualtat de drets i oportunitats, sentiment de pertinença, participació activa, reconeixement de la diversitat i interacció positiva.

Des de QSL coordinem el programa i posem en marxa les principals línies d’actuació, que són:

  • La Mirada Crítica: tallers a instituts (alumnat i professorat) que posa al centre de la seva actuació en la desconstrucció dels imaginaris presents entorn a la diversitat cultural.
  • Noves Mirades: tallers de teatre amb metodologia de Teatre de les Oprimides i representacions gratuïtes de les obres obertes a la ciutadania mitjançant un teatrefòrum amb mirada intercultural.
  • Una xarxa antirumors que incorpori la participació o col·laboració d’agents i col·lectius culturalment diversos del territori.

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi