Formació en perspectiva de gènere amb mirada interseccional

Projectes

Formació en perspectiva de gènere amb mirada interseccional

Descripció

Formació destinada a professionals amb l’objectiu de treballar en com incorporar la perspectiva de gènere amb mirada interseccional, aplicada en la seva tasca diària: què és, quins reptes planteja, quines eines, estratègies i criteris tenim per incorporar-la en la nostra tasca professional i personal…

Abordarem conceptes com ara gènere, sexe, interseccionalitat, feminisme, normativitat, poder… La formació inclou una base teòrica per aprendre a incorporar la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional, i també dinàmiques vivencials per comprendreen profunditat què li passa a cadascú quan aborda aquests temes i quines experiències encarnades tenen les persones participants al respecte.

Al final, es donen eines per posar en pràctica allò après i poder dissenyar, implementar i avaluar actuacions des d’una perspectiva de gènere i interseccional. La finalitat de la formació és capacitar els i les professionals per detectar la manca de perspectiva de gènere i com operen les discriminacions encreuades, tenir eines per abordar-les i gestionar-les tant en l’atenció directa com en el disseny i la implementació de projectes.