Congrés Internacional de No Monogàmies i Intimitats Contemporànies

Projectes

Congrés Internacional de No Monogàmies i Intimitats Contemporànies

Congrés Internacional de No Monogàmies i Intimitats Contemporànies
Descripció

El Congrés Internacional de No Monogàmies i Intimitats Contemporànies és una trobada bianual que es realitza en diferents ciutats i que reuneix moviments socials i entorns acadèmics per posar les nostres vides sexe-afectives i els sistemes que les travessen al centre del debat.

En la seva edició 2019 el congrés va residir a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i es va centrar en tres línies estratègiques entorn a la prevenció de les violències:

  • Noves formes de violència a les relacions sexe-afectives
  • Racismes i islamofòbia en els moviments poliamorosos i no-monògams
  • No monogàmies, sexe-afectivitats i relacions íntimes als moviments socials
Destaca

Es va considerar criteri fonamental que al conjunt de les propostes es prioritzés la perspectiva feminista, antiracista i la inclusivitat LGTBIQ+