Servei de Gestió de la Diversitat i el fet Migratori

Projectes

Servei de Gestió de la Diversitat i el fet Migratori

Servei de Gestió de la Diversitat i el fet Migratori
Descripció

Programa que té l’objectiu de posar en valor les diversitats dels veïns i veïnes de Viladecans a través de la creació d’espais d’interrelació i diàleg.

El Servei promou la convivència ciutadana treballant des d’un triple eix d’identitat – convivència-equitat impulsant trobades comunitàries de sensibilització, de formació i d’expressions comunitàries amb els diferents agents socials de la ciutat permetent seguir construint diàlegs i ponts, sense prejudicis ni estereotips, per a una convivència entre ciutadans i ciutadanes diverses des de una perspectiva de gènere, intergeneracional, interseccional i intercultural.

Destaca

És fonamental el treball en xarxa i la transversalitat dels diversos agents implicats en les propostes d’activitats com una de les línies estratègiques principals del Servei.