Experiències de joventut activa en temps de confinament

Projectes

Experiències de joventut activa en temps de confinament

Experiències de joventut activa en temps de confinament
Descripció

Recull de 12 experiències de persones joves que es van implicar en accions de solidaritat, de manera individual, col·lectiva o a través d’associacions durant el període de confinament de la pandèmia de la Covid-19.

Les experiències mostren un ventall ampli d’iniciatives i projectes en diferents àmbits de la vida i des de diferents perspectives. Il·lustren tant la diversitat de persones joves que són actives com la diversitat d’accions que emprenen, des de la solidaritat i el compromís social. Però en cap moment pretenen ser representatives de totes les contribucions que les persones joves han fet en aquest període, que són moltes més.

Descripció

El recull pretén posar de relleu el paper que han han tingut moltes persones joves en diferents iniciatives i xarxes ciutadanes on han estat protagonistes malgrat alguns mitjans de comunicació situessin a les persones joves com a irresponsables a l’hora de mantenir les mesures de protecció, criminalitzant-ne a tot el col·lectiu.