Servei d’Interculturalitat d’Horta Guinardó

Projectes

Servei d’Interculturalitat d’Horta Guinardó

Servei d’Interculturalitat d’Horta Guinardó
Descripció

El Servei d’Interculturalitat d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona, pertany al Districte d’Horta-Guinardó i treballa per la convivència en la diversitat i la cohesió social en els 11 barris del Districte. El Servei fomenta la convivència en la diversitat i la cohesió social en el marc dels principis interculturals que planteja el Programa Barcelona Interculturalitat.