Coordinació dels programes Educatius i de formació del professorat del Mercat de les Flors

Projectes

Coordinació dels programes Educatius i de formació del professorat del Mercat de les Flors

Gestió i coordinació dels programes Educatius i de formació del professorat del Mercat de les Flors
Descripció

El Mercat de les Flors presenta cada curs escolar un programa educatiu d’espectacles amb l’objectiu d’explorar allò desconegut com a possibilitat per reflexionar i aprendre conjuntament amb la comunitat educativa. El projecte Educatiu del Mercat de les Flors abraça l’alumnat de tot Catalunya i de totes les etapes, des de les escoles bressol i educació infantil amb el Festival “El més petit de tots”, el “Talla Única” pels nens i nenes d’Educació Primària i el “Grada Jove” per alumnat d’ESO, Batxillerat i Formació professional.

A més a més, el Mercat de les Flors ofereix cada any un curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al professorat de tots els nivells educatius. Aquest curs té l’objectiu de formar i donar eines i metodologies per introduir el llenguatge de la dansa a l’aula.