Joves de l’Eixample

Projectes

Joves de l’Eixample

Joves de l'Eixample
Descripció

Posada en marxa i gestió del servei d’informació juvenil de Joves de l’Eixample, a petició del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona. Com a servei que parteix de zero, des de QSL hem definit i conceptualitzat tots els espais i recursos que s’ofereixen, seguint les directrius que ens ha transmès el propi Districte i el Departament de Joventut de Barcelona en la línia dels serveis Joves de Barcelona.

En tractar-se del Servei d’Informació Juvenil del Districte, malgrat estar ubicat a l’Espai Transformadors a la Dreta de l’Eixample, se’ns planteja com un repte i una necessitat donar cobertura a la totalitat del territori. Per aquest motiu tan les activitats com els serveis, i les professionals es desplacen a d’altres espais i equipaments de la resta de l’Eixample.

A més, i des de l’expertesa de QSL en la incorporació de la mirada intercultural en els projectes que gestionem, també és un pilar fonamental que les persones joves d’orígens culturals diversos puguin gaudir dels serveis que oferim, especialment les que tenen una major presència en la població del Districte.

Vídeo de presentació del servei: https://www.youtube.com/watch?v=b7QAUVfY-HI