Col·lectiu I+

Projectes

Col·lectiu I+

Col·lectiu I+
Descripció

El Col·lectiu I+ és un grup de professionals compromès amb l’entorn i la comunitat que cooperen i comparteixen coneixements i experiència per impulsar i acompanyar projectes de foment de la interculturalitat. La igualtat, el reconeixement de la diversitat, el diàleg, el coneixement, la perspectiva decolonial i de gènere són les eines amb les quals treballa el Col·lectiu i+, situant la convivència intercultural en el seu horitzó.

El col·lectiu està format per: