Projecte educatiu ‘Seré president/a’

Projectes

Projecte educatiu ‘Seré president/a’

Projecte educatiu al Palau de la Generalitat
Descripció

Conceptualització i disseny de ‘Seré president/a’, una proposta didàctica per a centres educatius prèvia a la visita al Palau de la Generalitat. Des de QSL hem elaborat una dinàmica reflexiva i cooperativa a través de la qual l’alumnat de 5è i 6è pogués conèixer què és un Govern, qui en forma part, com funciona, com es prenen les decisions, etc.

La dinàmica consistia a promoure la seva participació activa i fomentar els valors democràtics. Es tractava de fer propostes a classe per després sotmetre-les a votació el dia de la visita, tot desenvolupant un joc de rol amb una representació simulada d’una reunió de Govern.

L’encàrrec incloïa una guia didàctica acompanyada d’un recurs digital perquè el professorat dels centres educatius poguessin dinamitzar l’activitat a l’aula. Aquest recurs incorpora jocs senzills que faciliten la consolidació dels coneixements treballats d’una manera lúdica i amena. Tot plegat resultava una experiència vivencial i pràctica per a l’alumnat, fet que promovem per facilitar l’aprenentatge i el record dels conceptes treballats.