Interculturalitat als equipaments juvenils del CC Maresme

Projectes

Interculturalitat als equipaments juvenils del CC Maresme

Interculturalitat als equipaments juvenils del CC Maresme
Descripció

Aquest projecte es centra en l’aportació d’un suport tècnic d’orientació, dinamització i aprofundiment per la consolidació de la perspectiva d’interculturalitat en la tasca dels equipaments juvenils de la comarca del Maresme.

Destaca

La seva aplicació concreta a la tasca dels equipaments juvenils és un procés de construcció conjunta en el que participen tant els i les professionals directament implicats (dinamització, tècnics, educadors/es de joventut) i altres professionals d’altres àrees vinculades (immigració, educació, acció comunitària, etc.), com el jovent dels Espais Joves i altres joves del territori, sigui quin sigui el seu origen familiar i cultural.