Interculturalitat als centres educatius (Districte de Sarrià-Sant Gervasi)

Projectes

Interculturalitat als centres educatius (Districte de Sarrià-Sant Gervasi)

Interculturalitat als centres educatius
Descripció

La Cruïlla Comuna és un projecte d’educomunicacació que es proposa a través d’activitats de sensibilització en valors interculturals impulsades als centres d’educació secundària del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Des del 2013 més de 400 joves han participat als tallers de la Cruïlla comuna replantejant-se els imaginaris presents en la diversitat cultural, qüestionant-se la mirada que preval als mitjans massius, per així trobar una mirada jove, lliure de prejudicis, proactiva i incloent.

Destaca

Per aconseguir-ho, es duu a terme una estratègia a través de la crítica mediàtica, l’apropiació de les xarxes socials per a la difusió de missatges positius que ampliïn la mirada sobre la diversitat cultural i la producció audiovisual d’un curtmetratge participatiu, tallers i debats, i la participació del veïnatge del barri en el projecte.