Servei d’Interculturalitat al Districte de Gràcia: El món a la meva escola

Projectes

Servei d’Interculturalitat al Districte de Gràcia: El món a la meva escola

Descripció

El Servei d’Interculturalitat del Districte de Gràcia, “El Món a la Meva Escola”, és un projecte territorial d’aquest Districte de Barcelona i s’adreça a les famílies i les Associacions de Famílies (AFA) dels centres educatius amb la intenció d’incorporar una mirada intercultural a la pròpia associació i a les escoles. Des de l’inici al 2013, al llarg dels diversos cursos escolars, el projecte s’ha centrat en treballar amb les escoles mitjançant la formació, activitats de dinamització, assessorament i el treball comunitari. Actualment, el projecte ha ampliat la seva vessant comunitària i de treball transversal en col·laboració amb entitats i serveis i equipaments del territori.

El programa vol ser un generador d’espais comunitaris de relació i diàleg entre les entitats, serveis i ciutadania; donant suport, assessorament, formació i difusió dels projectes des d’una mirada intercultural. El Servei d’Interculturalitat de Gràcia dona cobertura a tot el Districte de Gràcia, tenint en compte les particularitats socials, urbanístiques, econòmiques… de cadascun dels barris que el conformen.