Pla de civisme (Calaf)

Projectes

Pla de civisme (Calaf)

Pla de civisme (Calaf)
Descripció

Ordenança que té com objecte la regulació del bon ús dels espais públics, així com la regulació de les convencions que han de presidir els comportaments de les persones i els col·lectius per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes específicament referits a la vida de la vila, sense perjudici de la regulació continguda a la normativa sectorial.

Destaca

Es van realitzar tres sessions participatives amb convocatòria a les principals entitats, associacions de la vila, així com a l’Institut d’Educació Secundària i el Centre d’Atenció primària.