A QSL Serveis Culturals gestionem serveis, programes i equipaments en els àmbits de la cultura, l’educació i el benestar social, generant i transferint coneixement amb professionalitat i des de la proximitat.

Des de l’any 1994, a QSL Serveis Culturals intervenim en gestió cultural, utilitzant l’assessorament, la gestió i la comunicació en els diversos àmbits dels serveis a les persones per facilitar als nostres clients eines per a donar forma, contingut i qualitat a les idees.

Fonamentem el nostre potencial, en un extraordinari equip de professionals format per gestors, que fan viables els projectes; assessors i tècnics, que garanteix la qualitat dels continguts i dinamitzadors que afavoreixen el protagonisme de l'usuari. Treballem de forma matricial, en petits equips interdisciplinaris amb un elevat grau d’autonomia, adaptats a la singularitat de cada projecte i que utilitzen recursos, eines, procediments i formes de fer comunes construïdes a partir del coneixement i l’experiència de tota la organització.

Sabem com gestionar cultura des de la proximitat, tant de l’usuari , cercant la seva complicitat i la seva participació, com del nostre client, a partir de la identificació d’objectius, de la coordinació permanent i compartint la seva política de comunicació.

QSL Serveis Culturals és membre d’ACELLEC ( Associació Catalana d’Empreses del Lleure l’Educació i la Cultura).