Oferta de feina: Analista de dades de Joves de Barcelona

Borsa

Oferta de feina: Analista de dades de Joves de Barcelona

Oferta de feina: cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip d’anàlisi i suport com a tècnic/a analista de dades.

Joves de Barcelona són els serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil de la ciutat de Barcelona. Es dediquen a:

– Informar, orientar i acompanyar a les joves en els processos de transició vinculats al seu projecte vital.
– Promoure la participació activa de les adolescents.
– Ser la porta d’entrada als recursos del seu entorn més immediat.

En el marc d’aquesta xarxa de 104 punts d’atenció territorialitzats comptem amb un equip d’anàlisi i suport que brinda suport i acompanyament als diferents a nivell: gestió de la informació i gamificació, suport logístic, anàlisi de dades, processos i plans formatius.

A l’actualitat, cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball com a professional de suport en l’àmbit de la recollida, extracció, seguiment i visualització de les dades del servei.

Tasques a desenvolupar:
 • Efectuar l’explotació estadística d’indicadors dels diferents serveis d’informació juvenil i les accions de gran format (Cicles, Campanyes, Jornades, salons, dispositius, programa Estiu, etc.)
 • Fer el seguiment de dades dels Plans i programes municipals (PFOJQ, PAJ, etc.)
 • Generar i fer manteniment de les extraccions de dades mensuals de cada servei.
 • Vetllar perquè els serveis d’informació juvenils facin un ús correcte de l’aplicatiu d’indicadors.
 • Elaboració i actualització de manuals de recollida, extracció, visualització i avaluació de les dades dels diferents serveis. 
 • Continuar participant a la creació i arquitectura dels nous blocs de l’aplicatiu de dades de Joves de BCN.
 • Esdevenir administrador del nou aplicatiu de dades de Joves de BCN.
 • Sistematitzar el seguiment de les inscripcions de les accions del serveis de Joves de BCN.
 • Construir els informes i memòries dels serveis de la mà de les coordinacions.
 • Suport a la preparació i desenvolupament de les accions de gran format en el marc de joves de BCN.

S’ofereix:

 • Contracte: Indefinit a un mes de prova
 • Jornada laboral: a 30h/setmanals
 • Categoria: “Informador/a juvenil” del conveni del lleure.
 • Sou brut anual: 20.598,81€

Per a més informació, en aquest enllaç.

Oferta de feina: assessor/a juvenil de mobilitat internacional

Borsa

Oferta de feina: assessor/a juvenil de mobilitat internacional

Oferta de feina

El servei municipal de l’Ajuntament de Barcelona – Joves de Barcelona, es dedica a informar, orientar a les persones joves en els diferents àmbits de la informació juvenil: treball, formació, educació, salut, etc. i en algunes temàtiques compta amb un equip d’assessores especialitzades, com és el cas de la mobilitat internacional.  

Cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball com a assessor/a juvenil de mobilitat internacional. Trobareu tota la informació de tasques, requisits i característiques del lloc de treball en aquest enllaç.