Informador/a juvenil en els centres de secundària

Borsa

Informador/a juvenil en els centres de secundària

Punts JIP

Els Punts JIP «Jove, Informa’t i Participa» a Centres d’Educació Secundària, és un servei del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona adreçat a estudiants de 12 a 16 anys amb l’objectiu d’apropar a l’alumnat tota la informació que pugui ser del seu interès, fomentar la participació i l’associacionisme juvenil. Coordinats amb els centres escolars, els punts estan a càrrec d’un/a informador/a professional que atén les consultes de l’alumnat o els deriva a d’altres recursos que els puguin ser d’utilitat.

Tasques a desenvolupar:
 • Informar i orientar els i les joves en els diferents àmbits: educació, mobilitat europea, salut, oci i cultura, etc.
 • Reunir-se i treballar conjuntament amb entitats i organismes del territori, tot generant sinergies que responguin a les necessitats i interessos del públic jove.
 • Actualitzar i cercar la informació dels diferents àmbits d’interès juvenil.
 • Donar suport a l’organització d’activitats del centre escolar i també amb el PIJ (Punt infoJOVE) de referència.
 • Realitzar tallers i sessions informatives presencials i virtuals  per a col·lectius de joves.
 • Donar suport en el treball en xarxa amb la resta d’agents de territori i de ciutat.
Requisits de la persona candidata:

Competències tècniques:

 • Titulació requerida: Tècnic/a en Animació sociocultural o titulacions en l’àmbit de les ciències socials (Educació social, Pedagogia, Psicologia, Treball Social, etc.)
 • Títol de monitor/a de lleure.
 • Coneixement de les polítiques de joventut, especialment de la ciutat de Barcelona.

Competències bàsiques:

 • Idiomes: Català nivell C i castellà.
 • Domini de Microsoft Office, internet, i xarxes socials.

Competències transversals:

 • Capacitat d’empatia i proximitat a adolescents i joves.
 • Dinamisme, creativitat, iniciativa en la relació amb ells/es.
 • Capacitat d’acompanyar processos d’informació i orientació.
 • Capacitat de treball en equip.

Es valorarà:

 • Conèixer el Districte de Sants-Montjuïc i haver treballat o fet voluntariat en alguna entitat/servei de la zona.
 • Experiència contrastada de treball amb joves.
 • Formació complementària (títol de director/a en el lleure)
 • Experiència associativa.
 • Català nivell D.
 • Estar donat/ada d’alta a la Garantia Juvenil.
 • Coneixements d’eines d’edició d’imatge i vídeo.

S’ofereix:

 • Tipologia de contracte: Indefinit a QSL Serveis Culturals.
 • Jornada laboral: 30h/setmanals (horari de matí i dues tardes)
 • Categoria i sou: “Informador/a juvenil” del conveni del lleure.
 • Incorporació: immediata.

Assessor/a juvenil de mobilitat internacional per al Sistema Integral d’Informació Juvenil

Borsa

Assessor/a juvenil de mobilitat internacional per al Sistema Integral d’Informació Juvenil

Oferta de feina

El Sistema Integral d’Informació Juvenil (SIJ) del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, es dedica a informar, orientar a les persones joves en els diferents àmbits de la informació juvenil: treball, formació, educació, salut, etc. i en algunes temàtiques compta amb un equip d’assessores especialitzades, com és el cas de la mobilitat internacional.

Cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball com a assessor/a juvenil de mobilitat internacional:

Tasques a desenvolupar:
 • Informar, orientar i assessorar a les persones joves en matèria de mobilitat per anar a estudiar, treballar o fer un voluntariat a l’estranger en modalitat presencial i virtual.
 • Dissenyar i programar accions de dinamització de la informació sobre mobilitat internacional en el marc dels serveis infoJOVE (JIP i PIJ).
 • Desenvolupar accions d’acompanyament, en el marc del programa Retorn amb Oportunitats.
 • Actualitzar i fer recerca d’informació relacionada amb la mobilitat internacional.
 • Elaborar materials informatius dirigits a les joves i de suport a la tasca de les professionals infoJOVE.
 • Gestionar les xarxes socials del servei.
 • Donar suport puntual a les demés àrees de treball.
 • Fer recollida d’indicadors i avaluació del servei.
Requisits de la persona candidata:

Competències tècniques:

 • Titulació requerida: Titulació en l’àmbit de les ciències socials
 • Formació complementària en els àmbits de:
  • En programes de mobilitat i cooperació internacional.
  • Gestió, organització i classificació de fons documental.
  • Treball amb adolescents i joves.

Competències bàsiques:

 • Idiomes: català (nivell C), castellà i anglès (nivell B2) parlat i escrit.
 • Domini de Microsoft Office, internet, i xarxes socials.

Competències transversals:

 • Capacitat d’empatia i proximitat a adolescents i joves.
 • Dinamisme, creativitat, iniciativa en la relació amb ells/es.
 • Capacitat d’acompanyar processos d’informació i orientació.
 • Capacitat de treball en equip.

Es valorarà:

 • Coneixement de les polítiques de joventut, especialment de la ciutat de Barcelona.
 • Experiència contrastada de treball amb joves.
 • Domini d’una quarta llengua.
 • Participació activa en entitats organitzadores d’intercanvis juvenils.
 • Haver organitzat i redactat algun projecte d’Erasmus+.
 • Experiència en el treball en equip i en xarxa.
 • Estar donat/ada d’alta a la Garantia Juvenil.

S’ofereix:

 • Tipologia de contracte: Indefinit a QSL Serveis Culturals.
 • Jornada laboral: 37,5h/setmanals (horari de matí i tardes)
 • Categoria i sou: “Tècnic/a de gestió Nivell A” del conveni del lleure.
 • Incorporació: immediata.

Direcció Centre Cívic Vil·la Florida (baixa maternal)

Borsa

Direcció Centre Cívic Vil·la Florida (baixa maternal)

Centre Cívic Vil·la Florida
Característiques tècniques del lloc de treball:
 • Gestió d’equip.
 • Gestió pressupostària de l’equipament.
 • Elaboració de memòries i informes.
 • Seguiment de la programació.
 • Relació amb entitats i amb l’Administració.
 • Supervisió del funcionament de l’equipament.
Requisits mínims necessaris:

Formació acadèmica:

 • Titulació en Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Treball Social o d’altres relacionades.
 • Formació reglada relacionada amb la Gestió Cultural.

Experiència professional:

 • Experiència laboral mínima de 3 anys en animació o direcció de Centres Cívics.
 • Es valorarà també experiència en gestió cultural en d’altres àmbits, la participació en la gestió d’entitats etc.

Idiomes:

 • Domini del Català oral i escrit (mínim nivell C)
 • Domini del castellà oral i escrit.

Recursos i aptituds personals:

 • Habilitats comunicatives i capacitat de gestió d’equips.
 • Capacitat adaptativa i sensibilitat social i cultural.
 • Flexibilitat horària, inclosos caps de setmana.
 • Capacitat de treball en equip i proactivitat.
Requisits complementaris:
 • Coneixement del funcionament dels Centres Cívics de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Experiència professional amb l’administració pública.
Característiques del lloc de treball:
 • Categoria: Directora de programes, segons Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
 • Dedicació: 37,5h setmanals.
 • Contracte: interinatge.
 • Salari brut anual: 29.018,61€
 • Incorporació (prevista): 05/04/2021 (data aproximada)
 • Finalització (prevista): 08/11/2021 (data aproximada)
 • Període de prova: 1 mes.