Oferta de feina: Tècnic/a de la secretaria tècnica del CIP de Barcelona

Borsa

Oferta de feina: Tècnic/a de la secretaria tècnica del CIP de Barcelona

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona està format per una comunitat de 185 entitats compromeses en la construcció d’una ciutat educadora a través de la creació i generació d’experiències educatives singulars.

Característiques tècniques del lloc de treball

Les tasques i funcions de l’equip que configura la secretaria tècnica del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) de Barcelona són les de garantir una bona gestió i desenvolupament dels objectius del CIP segons les directrius de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Com a tècnica d’aquest equip, la persona que estem cercant ha de ser capaç de traslladar i dinamitzar amb les entitats membres del CIP allò que des de la direcció es vulgui prioritzar, i exercir una certa capacitat de lideratge i aportació innovadora per proposar accions i línies de treball que millorin i permetin construir una línia d’acció pedagògica innovadora i de qualitat, fortament lligada a les entitats membres del CIP, als centres educatius i als professionals que hi treballen.

Més concretament les tasques a realitzar seran entorn als àmbit de:

 • Impuls a la innovació pedagògica: documentació, registre de contactes referents de l’àmbit, assessorament a les entitats, disseny de formacions per a les entitats, propostes de definició de línies de treball i prioritats, etc.
 • Suport tècnic i metodològic al CIP.
 • Suport logístic a les activitats del CIP.
 • Reforç i garantia pedagògica amb el desplegament del Segell de Qualitat que es desplega amb la col·laboració d’una universitat vinculada al món educatiu.
 • Orientació en el compromís social i d’equitat del CIP.
 • Suport als centres educatius.
Requisits mínims necessaris:

Formació acadèmica:

 • Titulació universitària especialitzada en temes socials: Pedagogia, Magisteri, Educació Social, Sociologia, Humanitats, Psicologia, Antropologia, Treball Social, Ciències Polítiques, etc.
 • Formació relacionada amb: Gestió Cultural, investigació i recerca en innovació pedagògica, tractament de dades, gràfics i presentacions.
 • Formació en Office, sobretot domini dels fulls de càlcul Excel.

Experiència professional:

 • Experiència laboral mínima de 2 anys en els àmbits següents: gestió cultural, desenvolupament en la implementació de projectes educatius, de comunicació i amb xarxa associativa, treball amb entitats i facilitació/dinamització de relacions i projectes conjunts en l’àmbit educatiu.
 • Coneixement i experiència laboral amb l’administració pública.

Idiomes:

 • Domini del català (mínim nivell C)
 • Domini del castellà (oral i escrit)
 • Domini de l’anglès en nivell mig (oral i escrit)

Recursos i aptituds personals:

 • Habilitats socials i capacitat de lideratge i motivació.
 • Habilitats per a la facilitació i dinamització de relacions entre institucions.
 • Es valorarà especialment un perfil en innovació pedagògica.
 • Coneixement del sector de l’educació a Catalunya.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixement del Consell d’Innovació Pedagògica i la seva missió.
Requisits complementaris:
 • Titulació i/o coneixements en altres idiomes (francès, italià, alemany, etc.)
 • Experiència professional i formació complementària en magisteri i entorn educatiu.
 • Experiència professional i formació complementària en temes d’innovació pedagògica.
 • Experiència professional amb l’Ajuntament de Barcelona.
Característiques del lloc de treball:
 • Categoria: Tècnic mig (nivell A), segons Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
 • Dedicació: 37.5h setmanals.
 • Tipus de contracte: interinatge.
 • Incorporació: immediata per cobrir una baixa de llarga durada.
 • Sou brut anual: 24.646,42€