Servei de dinamització per a persones joves reagrupades

Projectes

Servei de dinamització per a persones joves reagrupades

Ajuntament de Montcada i Reixach
Descripció

Projecte per promoure la transformció personal i social de persones joves reagrupades de 14 a 20 anys en l’àmbit de la identitat, els sentiments de pertinença, la convivència i la participació, per provocar sinèrgies individuals i col·lectives cap a la millora de la convivència ciutadana intercultural en els àmbits de l’escola, el barri i l’entorn natural.

El projecte dona resposta a una prioritat d’acció identificada conjuntament pels recursos tècnics de la ciutat i les famílies dels propis joves.

Destaca

Arrel de l’augment de sol·licituds de reagrupació familiar, en el qual es pretén reagrupar a nois i noies en edats compreses entre els 13 fins als 17 anys, es crea la necessitat de poder tenir un grup amb joves nouvinguts en el qual poder treballar l’aprenentatge de la llengua i reforçar aspectes escolars, a la vegada que sigui un punt de trobada on poder treballar el coneixement de l’entorn i construir xarxa social, així com pal∙liar les dificultats específiques amb les que es troben els i les joves reagrupades quan arriben.