Pla de Seguretat ciutadana amb perspectiva de gènere a Badalona

Projectes

Pla de Seguretat ciutadana amb perspectiva de gènere a Badalona

Pla de Seguretat ciutadana amb perspectiva de gènere a Badalona
Descripció

Model de seguretat ciutadana amb perspectiva de gènere i promotora de cohesió social i de convivència, a Badalona que protegeix la vida i respecte el dret de totes les veïnes i els veïns a viure la ciutat en igualtat i en llibertat, en reconeixement de la seva diversitat.

Destaca

Les Jornades de Seguretat celebrades l’any 2016 van ser un punt de partida important en aquest sentit a nivell participatiu, amb una taula específica de gènere, entre altres.