Pla de conciliació QSL

Notícies

Pla de conciliació QSL

Pla de conciliació QSL

A QSL Serveis Culturals s’ha elaborat i implantat, un pla propi de conciliació de vida laboral i familiar que té com a objectiu principal acomodar les ocupacions i dedicacions dels treballadors i treballadores a les circumstàncies i càrregues familiars que tingui en cada moment.

Aquest pla ha de servir per a qualificar la vida laboral a les persones que formen part de QSL, per tal de millorar el clima laboral i sobretot disminuir l’estrès que pot suposar haver de combinar els dos espais amb més hores de dedicació de la vida d’una persona treballadora.

Actualment estem en la fase d’implantació del pla i fent el seguiment d’aquest des de la Comissió creada per aquest fi. Aquesta Comissió la formen, dos membres del comitè d’empresa i dues persona de l’equip directiu. Des de QSL treballem per les persones, creiem fermament en la cura i atenció de totes aquelles persones que en formen part, per això creixem amb serveis i iniciatives que facilitin l’assoliment d’aquestes intencions.