Formació en enfocament intercultural per equips de joventut

Projectes

Formació en enfocament intercultural per equips de joventut

Formació en enfocament intercultural per equips de joventut
Descripció

Organització d’un seminari virtual per explorar com les persones joves i les persones que treballen amb joves poden adequar i transformar els espais i equipaments juvenils, així com les formes de relació, per tal de fer front conjuntament als reptes de futur.

Més informació

La jornada va ser un espai de reflexió compartida, intercanvi i generació de propostes, amb mirada intercultural, amb l’objectiu de resituar la realitat viscuda arrel de la pandèmia de la Covid-19 per fer front als nous reptes que se’ns plantegen en el context actual en l’abordatge de la diversitat i la convivència als espais i equipaments juvenils.