Formació en enfocament intercultural per a professionals

Projectes

Formació en enfocament intercultural per a professionals

Descripció

Formació destinada a professionals  que fan atenció directa i/o gestió de programes i serveis, amb l’objectiu de treballar en com incorporar la perspectiva intercultural en la seva tasca diària: què és el model interculturalista, quines eines, estratègies i criteris  tenim per aterrar-lo a nivell pràctic, com es pot implementar des de diferents àmbits de treball (intervenció social, participació, cultura, educació, joventut, feminismes, comunicació, etc.).

Els continguts que es proposen en aquest programa formatiu volen transversalitzar la perspectiva intercultural aportant eines i coneixements per a la tasca diària.

Formació destinada a ajuntaments, consells comarcals i administracions públiques en general.