Direcció Centre Cívic Vil·la Florida (baixa maternal)

Borsa

Direcció Centre Cívic Vil·la Florida (baixa maternal)

Centre Cívic Vil·la Florida
Característiques tècniques del lloc de treball:
 • Gestió d’equip.
 • Gestió pressupostària de l’equipament.
 • Elaboració de memòries i informes.
 • Seguiment de la programació.
 • Relació amb entitats i amb l’Administració.
 • Supervisió del funcionament de l’equipament.
Requisits mínims necessaris:

Formació acadèmica:

 • Titulació en Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Treball Social o d’altres relacionades.
 • Formació reglada relacionada amb la Gestió Cultural.

Experiència professional:

 • Experiència laboral mínima de 3 anys en animació o direcció de Centres Cívics.
 • Es valorarà també experiència en gestió cultural en d’altres àmbits, la participació en la gestió d’entitats etc.

Idiomes:

 • Domini del Català oral i escrit (mínim nivell C)
 • Domini del castellà oral i escrit.

Recursos i aptituds personals:

 • Habilitats comunicatives i capacitat de gestió d’equips.
 • Capacitat adaptativa i sensibilitat social i cultural.
 • Flexibilitat horària, inclosos caps de setmana.
 • Capacitat de treball en equip i proactivitat.
Requisits complementaris:
 • Coneixement del funcionament dels Centres Cívics de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Experiència professional amb l’administració pública.
Característiques del lloc de treball:
 • Categoria: Directora de programes, segons Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
 • Dedicació: 37,5h setmanals.
 • Contracte: interinatge.
 • Salari brut anual: 29.018,61€
 • Incorporació (prevista): 05/04/2021 (data aproximada)
 • Finalització (prevista): 08/11/2021 (data aproximada)
 • Període de prova: 1 mes.