Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. Suport al desenvolupament de les activitats

Projectes

Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. Suport al desenvolupament de les activitats

Consell de l’Habitatge Social de Barcelona
Descripció

En el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, neix el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB) com a òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat.

La Secretaria tècnica té la finalitat de facilitar el suport necessari per desenvolupar les actuacions del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB).

Articulem estratègies d’intervenció i elaborem les metodologies adients per aconseguir resultats eficients, mitjançant un suport tècnic i metodològic que facilita l’impuls i el creixement de les actuacions, i un suport logístic que gestiona el dia a dia a nivell administratiu, organitzatiu i d’atenció telefònica i telemàtica.