Casal de la gent gran Casa de La Mina

Projectes

Casal de la gent gran Casa de La Mina

Casal de la gent gran Casa de La Mina
Descripció

El Casal de la gent gran Casa de la Mina és un equipament municipal adreçat al col·lectiu de gent gran ,  que fomenta la interrelació entre la ciutadania, la participació, la creativitat i l’envelliment actiu. El casal de la  Mina és un referent en el municipi per a la gent gran, que ofereix espais de trobada creació i activitats de tots tipus: Preventives, educatives, d’oci, creatives, artesanals, culturals, i de divulgació.  

Destaca

Calaix de Records, Festa del casal, Festes del cicle anual, La gent gran es mou, Espais salut, etc.