Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut

Projectes

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut
Descripció

Es tracta d’un procés d’acompanyament i assessorament a professionals de  joventut, que han seguit la Formació en Interculturalitat per a aplicar aquesta perspectiva en les polítiques locals de joventut, ja sigui interculturalitzant un projecte ja existent o desenvolupant-ne un de nou.

Els territoris interessats, un cop acabada la formació en interculturalitat, poden optar a demanar assessorament i acompanyament per al disseny i la implementació de projectes interculturals en els seus ens locals. La persona assessora acompanya la posada en pràctica d’aquesta perspectiva a nivell local i situat en el territori, guia i ajuda des de l’expertesa l’aplicació d’aquesta perspectiva.

Destaca

La finalitat del programa és impulsar els assessoraments en l’àmbit Intercultural i la joventut per tal de capacitar els i les professionals de joventut per a desenvolupar projectes interculturals i inclusius en els seus territoris.